Lista funkcji MySQL

Artykuły, porady, tutoriale.
admin
Administrator
Administrator
Posty: 24
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:50

Lista funkcji MySQL

Post autor: admin » 15 lip 2013, 23:04

mysql_affected_rows — Zwraca ilość wierszy przetworzonych w poprzedniej operacji MySQL
mysql_change_user — Zmienia użytkownika zalogowanego w aktywnym połączeniu
mysql_client_encoding — Zwraca nazwę zestawu znaków
mysql_close — Zamyka połączenie z serwerem MySQL
mysql_connect — Otwiera połączenie z serwerem MySQL
mysql_create_db — Tworzy bazę MySQL
mysql_data_seek — Przesuwa wewnętrzny wskaźnik wyniku
mysql_db_name — Pobiera dane wynikowe
mysql_db_query — Wysyła zapytanie do bazy MySQL
mysql_drop_db — Usuwa bazę MySQL
mysql_errno — Zwraca liczbową wartość kodu błędu z poprzedniej operacji MySQL
mysql_error — Zwraca tekst komunikatu błędu z ostatniej operacji MySQL
mysql_escape_string — Dodaje znaki unikowe na użytek
mysql_fetch_array — Zapisuje wiersz wyniku w tablicy asocjacyjnej, numerycznej lub w obu
mysql_fetch_assoc — Zapisuje wiersz wyniku w tablicy asocjacyjnej
mysql_fetch_field — Pobiera z wyniku informacje o kolumnie i zwraca jako obiekt
mysql_fetch_lengths — Pobiera długość każdego pola w wierszu wyniku
mysql_fetch_object — Zapisuje wiersz wyniku jako obiekt
mysql_fetch_row — Zapisuje wiersz wyniku w tablicy wyliczeniowej
mysql_field_flags — Pobiera flagi dla danego pola w wyniku
mysql_field_len — Zwraca długość danego pola
mysql_field_name — Podaje nazwę danego pola w wyniku
mysql_field_seek — Przesuwa wskaźnik wyniku do wybranego pola
mysql_field_table — Pobiera nazwę tabeli w której znajduje się dane pole
mysql_field_type — Pobiera typ podanego pola
mysql_free_result — Zwalnia pamięć zajmowaną przez wynik
mysql_get_client_info — Pobiera informacje o kliencie MySQL
mysql_get_host_info — Pobiera informacje o hoście MySQL
mysql_get_proto_info — Pobiera informacje o protokole MySQL
mysql_get_server_info — Pobiera informacje o serwerze MySQL
mysql_info — Pobiera informacje o ostatnim zapytaniu
mysql_insert_id — Podaje numer ID wygenerowany podczas ostatniej operacji INSERT
mysql_list_dbs — Pobiera nazwy baz dostępnych na serwerze MySQL
mysql_list_fields — Pobiera informacje o polach tabeli MySQL
mysql_list_processes — Zwraca listę procesów MySQL
mysql_list_tables — Pobiera listę tabel z bazy MySQL
mysql_num_fields — Zwraca liczbę pól w wyniku
mysql_num_rows — Zwraca liczbę wierszy w wyniku
mysql_pconnect — Otwiera stałe połączenie z serwerem MySQL
mysql_ping — Sprawdza połączenie z serwerem, lub nawiązuje połączenie, jeśli go nie było
mysql_query — Wysyła zapytanie do serwera MySQL
mysql_real_escape_string — Dodaje znaki unikowe dla potrzeb poleceń SQL, biorąc po uwagę zestaw znaków używany w połączeniu.
mysql_result — Zwraca dane wynikowe
mysql_select_db — Wybiera bazę MySQL
mysql_stat — Pobiera aktualny stan systemu
mysql_tablename — Zwraca nazwę tabeli
mysql_thread_id — Zwraca id bieżącego wątku
mysql_unbuffered_query — Wysyła zapytanie do serwera MySQL nie pobierając i buforując wyniku

ODPOWIEDZ