Przy próbie przenoszenia zmiennej do skryptu ajaxowego pojaw

PHP to skryptowy język wykonywany po stronie serwera. Forum przeznaczone na pytania dot. programowania obiektowego, wzorców projektowych itp.
Awatar użytkownika
tomi0001
Posty: 1
Rejestracja: 31 maja 2014, 19:57

Przy próbie przenoszenia zmiennej do skryptu ajaxowego pojaw

Post autor: tomi0001 » 31 maja 2014, 22:20

Mam taki problem mam skrypt, który wybiera dane z bazy i każdego dnia wybiera je z bazy np. dla dnia 20 maja wybierze rekordy z 20 a z 30 maja rekordy z 30 maja i teraz jest problem polegający na tym, że mam pole typu textarea do prowadzenia zmień w polu w bazie danych i problem polega na tym, że to zawsze doda wartość do pierwszego rekordy jakiegoś dnia np. i to jest prze ze mnie potwierdzone bo ja przysyłam do skryptu ajaxowego zawsze wartość pola id w bazie danych to zawsze wydrukuje mi id z pierwszego dnia pomimo tego iż rekord jest połowie dnia.
Ta wygląda skrypt który dodaje to wartość

Kod: Zaznacz cały

 <?php
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
 require("./clasy/config.php");
 require("./funkcje.php");
 
 polacz_z_baza();
  mysql_query("SET NAMES utf-8");
// mysql_query("SET NAMES utf8");
 //mysql_select_db("seomat_1");
 
$id2 = urldecode($_GET["id2"]);
$opis3 = urldecode($_GET["opis3"]);
 
$id2 = atak_sql($id2);
$opis3 = atak_sql($opis3);
 
print $id2;
 
$wybierz = mysql_query("select opis_spozycia from spozycie where id = '$id2' ");
$wybierz = mysql_fetch_array($wybierz);
 
//$wybierz1 = str_replace("\n","<br>",$wybierz[0]);
$opis3 = str_replace("\n","<br>",$opis3);
 
$wybierz2 = $wybierz[0] . "<br>" . $opis3;
 
$a = mysql_query("update spozycie set opis_spozycia = '$wybierz2' where id = '$id2' ");
 
if ($a == false) {
 print "Nie uda³o siê dodaæ";
}
else {
 print "Pomy¶lnie dodano rekord";
}
tak wygląda fragment kodu odpowiadającego za przysyłanie danych do formularza.

Kod: Zaznacz cały

  <a href=\"#\" onclick=\"JavaScript:HideContent('textBlock-$uzywki2[0]');\" class=pokazywanie>ukryj opis</a>
<a href=\"#\" onclick=\"JavaScript:ShowContent('textBlock-$uzywki2[0]');\" class=pokazywanie>pokaz opis</a>
</div>
</td>
</tr>",$wynik3);
  print ("<tr>
  <td><div id=\"textBlock-$uzywki2[0]\" style='display:none;'>
<form method=post><input type=hidden id = id2 value=$uzywki2[0]><div align=center><font class=dodaj>Opis</font><br><textarea id=opis3 cols=50 rows=5></textarea><br><input type = \"button\" value =\"Dodaj\"
  onclick = \"getData3('dodaj2.php',
  'TargetDiv2$i')\">
  </div><div id=TargetDiv2$i>
  </div>
</div></form>
 
</td></tr>");
A tak wygląda funkcja ajaxowa

Kod: Zaznacz cały

 function getData3 (dataSource, divID) {
  if(XMLHttpRequestObject) {
   var obj = document.getElementById(divID);
 
   var opis3 = document.getElementById('opis3').value;
   var id2 = document.getElementById('id2').value;
   XMLHttpRequestObject.open("GET", dataSource + "?id2=" + id2 + "&opis3=" + opis3 );
   XMLHttpRequestObject.onreadystatechange = function ()
  {
  if (XMLHttpRequestObject.readyState == 4 && XMLHttpRequestObject.status == 200) {
 
    //document.write("sfdsf");
    /*if (setInterval("load",1000) ) {
   obj.innerHTML = XMLHttpRequestObject.responseText;
    }*/
    //while (setInterval("load",1000) ) {
   obj.innerHTML = XMLHttpRequestObject.responseText;
 
   //document.forms["form"].submit();
    //}
  }
  }
   XMLHttpRequestObject.send(null);
   //document.write("sfdsf");
  }
 }/*
Wcześniej miałem taką funkcję, ale przeniosłem się na tą wyżej bo myślałem, że to wina funkcji

Kod: Zaznacz cały

 function getData3 (dataSource, divID) {
    if(XMLHttpRequestObject) {
      var obj = document.getElementById(divID);
      var opis3 = document.getElementById('opis3').value;
      var id2 = document.getElementById('id2').value;
 
      XMLHttpRequestObject.open("POST", 'dodaj2.php', true);
      XMLHttpRequestObject.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded');
      XMLHttpRequestObject.send('&id2=' + id2 + '&opis3=' + opis3);
 
      XMLHttpRequestObject.onreadystatechange = function () {
        if (XMLHttpRequestObject.readyState == 4 && XMLHttpRequestObject.status == 200) {
          obj.innerHTML = XMLHttpRequestObject.responseText;
        }
      }
    }
  }

ODPOWIEDZ