Jak naprawic blad?

PHP to skryptowy język wykonywany po stronie serwera. Forum przeznaczone na pytania dot. programowania obiektowego, wzorców projektowych itp.
Awatar użytkownika
kniazio
Posty: 2
Rejestracja: 13 wrz 2021, 17:31

Jak naprawic blad?

Post autor: kniazio » 25 lis 2021, 17:15

Jak naprawic taki błąd?
Mam projekt wypozyczalni sprzetu.
Blad polega na tym, ze dodajac kolejne wypozyczenia nie mieszcza sie one na stronie (wychodza poza jej obreb) co skutkuje tym iz ich nie widze.

Zamieszczam screena
Obrazek

Kod: Zaznacz cały

<?php
session_start();
require_once("assets/connection.php");
require_once("assets/session-handler.php");
require_once("functions/findex.php");
?>
<!DOCTYPE html>
<html dir="ltr" lang="en">

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="">
  <!-- Favicon icon -->
  <link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="assets/images/favicon.png">
  <title>Equipment Loan System</title>
  <!-- Custom CSS -->
  <link href="assets/libs/flot/css/float-chart.css" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/libs/select2/dist/css/select2.min.css">
  <!-- Custom CSS -->
  <link href="dist/css/style.min.css" rel="stylesheet">
  <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
  <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
  <!--[if lt IE 9]>
  <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
  <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
</head>

<body>
  <div class="preloader">
    <div class="lds-ripple">
      <div class="lds-pos"></div>
      <div class="lds-pos"></div>
    </div>
  </div>
  <div id="main-wrapper">
    <?php
    require_once("templates/topbar.php");
    require_once("templates/sidebar.php");
    ?>
    <div class="page-wrapper">
      <div class="page-breadcrumb">
        <div class="row">
          <div class="col-12 d-flex no-block align-items-center">
            <h4 class="page-title">Dashboard</h4>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="container-fluid">
        <div class="row">
          <!-- Column -->
          <div class="col-md-4">
            <div class="card">
              <div class="card-body">
                <h4 class="card-title">Wypożyczenia</h4>
                <div class="col-sm-12">
                  <form class="form-horizontal">
                    <input type="text" name="lnMatricID" id="matricID" class="form-control" placeholder="Matric ID" style="margin: 5px;" autofocus />
                </div>
                <div class="border-top">
                  <div class="card-body" style="padding-left: 0px; padding-bottom: 0px;">
                    <h4 class="card-title">User Information</h4>
                    <div id="user-info"></div>
                  </div>
                </div>
                <div class="border-top">
                  <div class="card-body" style="padding-left: 0px; padding-right: 0px;">
                    <h4 class="card-title">Equipment</h4>
                    <div class="card-body" style="padding: 0px; margin: 0px;">

                      <div class="form-group row">
                        <div class="col-sm-12" style="padding: inherit">
                          <select name="lnTool" class="select2 form-control custom-select" id="selectTool" style="width: 100%; height:36px;">
                            <option>Select</option>
                            <?php
                            $getToolList = mysqli_query($conn, "SELECT tlID, tlName, tlVariation, tlQuantity, tlAvailable FROM tools");
                            while ($fetchToolList = mysqli_fetch_assoc($getToolList)) {
                            ?>
                              <option value="<?= $fetchToolList["tlID"] ?>" data-max="<?= $fetchToolList["tlAvailable"] ?>"><?= $fetchToolList["tlName"] ?> - <?= $fetchToolList["tlVariation"] ?></option>
                            <?php
                            }
                            ?>
                          </select>
                        </div>
                        <br></br>
                        <div class="col-sm-12" style="padding: inherit">
                          <input type="number" class="form-control" id="tlQuantity" placeholder="Quantity" name="lnQuantity">
                        </div>
                      </div>
                      <p>Start Time : <?= date("Y-m-d");
                              date("H:m:s"); ?></p>
                      <input type="hidden" name="lnStaffID" id="lnStaffID" value="<?= $userID ?>">
                      <button class="btn btn-block btn-success" id="btnAddLoan" name="btnAddLoan">Save</button>
                      </form>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
          <!-- Modal -->
          <div class="modal fade" id="addUser" role="dialog">
            <div class="modal-dialog">
              <!-- Modal content-->
              <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                  <h4 class="modal-title">Add New User</h4>
                </div>
                <div class="modal-body">
                  <form method="POST">
                    <input class="form-control" type="text" name="usrMatricID" placeholder="Matric ID" required />
                    <input class="form-control" type="text" name="usrName" placeholder="Full Name" required />
                    <input class="form-control" type="text" name="usrIC" placeholder="IC number without '-'" required />
                    <input class="form-control" type="email" name="usrEmail" placeholder="Email" required />
                    <input class="form-control" type="tel" name="usrPhone" placeholder="0123456789" required />
                    <select name="usrFac" class="select2 form-control custom-select" style="width: 100%; height:36px;">
                      <option>Select</option>
                      <?php
                      $getDepartmentList = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM departments");
                      while ($fetchDepartmentList = mysqli_fetch_assoc($getDepartmentList)) {
                      ?>
                        <option value="<?= $fetchDepartmentList["dprtAbbr"] ?>"><?= $fetchDepartmentList["dprtName"] ?> (<?= $fetchDepartmentList["dprtAbbr"] ?>)</option>
                      <?php
                      }
                      ?>
                    </select>
                    <input class="form-control" type="text" name="usrCourse" placeholder="Course Name" required />
                    <button type="submit" class="btn btn-success" name="btnAddUser">Add User</button>
                  </form>
                </div>
                <div class="modal-footer">
                  <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Close</button>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
          <!-- modal end -->
          <div class="col-md-4">
            <div class="card" style="height: 450px;">
              <div class="card-body">
                <h4 class="card-title">Zwroty</h4>
                <div id="viewLoans"></div>
              </div>
            </div>
          </div>
          <div class="col-md-4">
            <div class="card">
              <div class="card-body">
                <h4 class="card-title">Dostępność</h4>
                <div class="row">
                  <div class="col-md-12" style="margin: 0px; padding: 0px;">
                    <div id="viewTools"></div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
        <?php require_once("templates/footer.php") ?>
      </div>
    </div>
    <script src="assets/libs/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
    <!-- Bootstrap tether Core JavaScript -->
    <script src="assets/libs/popper.js/dist/umd/popper.min.js"></script>
    <script src="assets/libs/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
    <script src="assets/libs/perfect-scrollbar/dist/perfect-scrollbar.jquery.min.js"></script>
    <script src="assets/extra-libs/sparkline/sparkline.js"></script>
    <!--Wave Effects -->
    <script src="dist/js/waves.js"></script>
    <!--Menu sidebar -->
    <script src="dist/js/sidebarmenu.js"></script>
    <!--Custom JavaScript -->
    <script src="dist/js/custom.min.js"></script>
    <!--This page JavaScript -->
    <!-- <script src="dist/js/pages/dashboards/dashboard1.js"></script> -->
    <script src="assets/libs/select2/dist/js/select2.full.min.js"></script>
    <script>
      //show the tools
      fetch_tool();
      fetch_loan();

      //this is the code for select tools
      $(".select2").select2();

      //the function for search matric ID
      $("#matricID").keyup(function(e) {
        var matricID = $("#matricID").val();
        var action = "getUserID";

        $.ajax({
          url: "model/fetch_user_info.php",
          data: {
            matricID: matricID,
            action: action
          },
          method: "POST",
          success: function(data) {
            $("#user-info").html(data);
          }
        });
      });

      //the function to set max value
      $("#selectTool").change(function(e) {
        var max = $(this).find(":selected").data('max');
        $("#tlQuantity").attr({
          'max': max
        });
      });

      //the function to for btnAddLoan
      $("#btnAddLoan").click(function(e) {
        console.log('add loan');
        e.preventDefault();
        var matricID = $("#usrMatricID").text();
        var staffID = $("#lnStaffID").val();
        var tool = $("#selectTool").val();
        var quantity = $("#tlQuantity").val();
        var action = "add";        $.ajax({
          url: "model/action.php",
          data: {
            matricID: matricID,
            staffID: staffID,
            tool: tool,
            quantity: quantity,
            action: action
          },
          method: "POST",
          success: function(data) {
            fetch_loan();
            fetch_tool()
          }
        });
      })
      //the function to fetch the loan table
      function fetch_loan() {
        $.ajax({
          url: "model/fetch_loan.php",
          method: "POST",
          success: function(data) {
            $('#viewLoans').html(data);
          }
        });
      }

      //the function to fetch the tool
      function fetch_tool() {
        $.ajax({
          url: "model/fetch_tool.php",
          method: "POST",
          success: function(data) {
            $('#viewTools').html(data);
          }
        });
      }
    </script>
</body>

</html>

ODPOWIEDZ